006
chi tiết chuyên ngành
Cao Học LL & PP Giảng Dạy Môn Toán
 2017/12/21
 2 Năm
 Thứ 7 & Chủ nhật
 18h-21h(Thứ 7) , 7h30-11h30 và 12h30 - 16h30 ( Chủ Nhật )
 Liên Hệ
Thông tin chi tiết chuyên ngành

CAO HỌC LL & PP GIẢNG DẠY MÔN TOÁN

 

1. Kiến thức

·       Nắm vững những kiến thức, cơ bản, nền tảng về Đại số, Hình học, Giải tích, Cơ sở toán học của tin học, Triết học.

·       Nắm vững những kiến thức cơ bản và chuyên sâu trong lĩnh vực Lý luận và phương pháp giảng dạy bộ môn Toán.

·       Ngoại ngữ tiếng Anh cấp độ B1 tiêu chuẩn châu Âu.

2. Kỹ năng

·       Có khả năng phát hiện và giải quyết một số vấn đề học thuật và thực tiễn thuộc chuyên ngành Lý luận và phương pháp giảng dạy bộ môn Toán.

·       Bước đầu có khả năng độc lập trong công tác nghiên cứu, biết vận dụng các kiến thức cơ sở về Lý luận và phương pháp giảng dạy bộ môn Toán để giải quyết những bài toán theo nhu cầu của cuộc sống, góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước.

·       Có khả năng phối hợp nghiên cứu khoa học với các nhà khoa học ở trong nước và ngoài nước, đặc biệt là tham gia vào các đề tài, chương trình nghiên cứu của Quốc gia.

·       Có khả năng báo cáo tại các seminar, hội thảo, hội nghị trong lĩnh vực Lý luận và phương pháp giảng dạy bộ môn Toán và Toán học nói chung.

·       Đáp ứng tốt công việc giảng dạy và nghiên cứu Toán, đặc biệt chuyên ngành Lý luận và phương pháp giảng dạy bộ môn Toán trong các trường Đại học, Cao đẳng, phổ thông, các Viện nghiên cứu liên quan đến lĩnh vực Lý luận và phương pháp giảng dạy bộ môn Toán.

 

 

 

3. Khả năng

·       Công tác của học viên sau khi tốt nghiệp Có khả năng giảng dạy, nghiên cứu khoa học về Đại số, lý thuyết số và Toán học tại các trường Đại học, Cao đẳng, các trường phổ thông.

 

·       Có thể làm việc tại Viện Toán học – Viện Khoa học và công nghệ Việt Nam, các Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Khoa học và Công nghệ, cũng như các cơ quan khác của Nhà nước.

 

Đăng Kí Khoá Học Vui Lòng Liên Hệ:

0286.286.3467

Hoặc fanpage: fb.com/TuyenSinhDaoTaoHCM

Chuyên ngành khác
hỗ trợ trực tuyến
Tư Vấn Phối Hợp Đào Tạo 0286.286.3467
Tư Vấn Liên Kết Tuyển Sinh 093.268.1346
video
Tổng lượt: 0055034
Đang truy cập: 102