006
Nghiệp vụ
BỒI DƯỠNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP BỒI DƯỠNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP Khai giảng: 2018/03/10 Thời lượng: 3 Tháng Lịch học: Thứ 7 & Chủ nhật Giờ học: 18h-21h(Thứ 7) , 7h30-11h30 và 12h30 - 16h30 ( Chủ Nhật ) Học phí: Liên Hệ
BỒI DƯỠNG LUẬT BẠO HÀNH TRẺ EM TẠI TRƯỜNG MẦM NON, TIỂU HỌC BỒI DƯỠNG LUẬT BẠO HÀNH TRẺ EM TẠI TRƯỜNG MẦM NON, TIỂU HỌC   Khai giảng: 2018/03/24 Thời lượng: 3 Tháng Lịch học: Thứ 7 & Chủ nhật Giờ học: 18h-21h(Thứ 7) , 7h30-11h30 và 12h30 - 16h30 ( Chủ Nhật ) Học phí: Liên Hệ
QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC VÀ QUẢN LÝ NGÀNH GIÁO DỤC ĐÀO TẠO QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC VÀ QUẢN LÝ NGÀNH GIÁO DỤC ĐÀO TẠO Khai giảng: 2018/03/17 Thời lượng: 6 Tháng Lịch học: T2-4-6 Giờ học: 18h-20h30 Học phí: Liên Hệ
NGHIỆP VỤ TƯ VẤN DU HỌC NGHIỆP VỤ TƯ VẤN DU HỌC   Khai giảng: 2018/03/04 Thời lượng: 3 Tháng Lịch học: Thứ 7 & Chủ nhật Giờ học: 18h-21h(Thứ 7) , 7h30-11h30 và 12h30 - 16h30 ( Chủ Nhật ) Học phí: Liên Hệ
CHUYỂN ĐỔI NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG CHUYỂN ĐỔI NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG   Khai giảng: 2018/04/14 Thời lượng: 3 Tháng Lịch học: T2-4-6 Giờ học: 18h-20h30 Học phí: Liên Hệ
SƠ CẤP HỘ LÝ BỆNH VIỆN SƠ CẤP HỘ LÝ BỆNH VIỆN Khai giảng: 2018/04/14 Thời lượng: 6 Tháng Lịch học: Thứ 7 & Chủ nhật Giờ học: 18h-21h(Thứ 7) , 7h30-11h30 và 12h30 - 16h30 ( Chủ Nhật ) Học phí: Liên Hệ
SIÊU ÂM TỔNG QUÁT, X-QUANG SIÊU ÂM TỔNG QUÁT, X-QUANG   Khai giảng: 2018/03/17 Thời lượng: 6 Tháng Lịch học: Thứ 7 & Chủ nhật Giờ học: 18h-21h(Thứ 7) , 7h30-11h30 và 12h30 - 16h30 ( Chủ Nhật ) Học phí: Liên Hệ
QUẢN LÝ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ QUẢN LÝ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ   Khai giảng: 2017/12/16 Thời lượng: 3 Tháng Lịch học: T2-4-6 Giờ học: 18h-20h30 Học phí: Liên Hệ
KỸ NĂNG BÁN HÀNG NHÀ THUỐC GPP KỸ NĂNG BÁN HÀNG NHÀ THUỐC GPP   Khai giảng: 2017/12/19 Thời lượng: 3 Tháng Lịch học: Thứ 7 & Chủ nhật Giờ học: 18h-21h(Thứ 7) , 7h30-11h30 và 12h30 - 16h30 ( Chủ Nhật ) Học phí: Liên Hệ
hỗ trợ trực tuyến
Tư Vấn Phối Hợp Đào Tạo 0286.286.3467
Tư Vấn Liên Kết Tuyển Sinh 093.268.1346
video
Tổng lượt: 0050545
Đang truy cập: 102